Home / Blog / Verschillen tussen uitzendbureaus en payrolling

 

flexwerkenAls een bedrijf de salarisadministratie uitbesteed zijn er een aantal beslissingen te nemen. Vanzelfsprekend aan welk bedrijf dit wordt uitbesteed, maar daarvoor nog de vraag of het personeel via een payroller wordt aangesteld, of dat een uitzendbureau dat voor je doet .

Uitzendbureau
Een uitzendbureau heeft contacten bij bedrijven over vacatures en met werkzoekenden. Een uitzendbureau koppelt deze mensen aan elkaar, ze vervullen de vacatures voor bedrijven. Door dit te doen verdient een uitzendbureau geld. Vervolgens zorgt het uitzendbureau ook voor het betalen van de uitzendkracht, die bij hem in dienst is. Daarom geldt de cao van de bedrijfstak niet, werknemers zijn immers niet in dienst binnen die bedrijfstak. Er is een cao voor uitzendkrachten opgesteld, de ABU-cao. Een uitzendbureau kan een uitzendkracht ook zonder overleg bij andere werkgevers te werk stellen, ze vullen gewoonweg de arbeidsplaatsen van hun contacten.

Payroller
Een payroller bemoeit zicht niet met de werving en selectie van personeel. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf, net als de training van personeel en de dagelijkse gang van zeken op de werkvloer. Alleen het administratieve deel wordt voor de rekening genomen, zoals de naam al doet vermoeden ligt de focus hierbij dus ook echt op de payroll: contracten tekenen, salariëring, belastingen, ziekteverzuim, etc.

Werknemers die bij de payroller in dienst zijn vallen wel onder de cao voor uitzendkrachten. Dit betekent niet dat het ongeveer hetzelfde is. Bij payrolling is er geen sprake van uitzendwerk. De werving is echter niet het enige verschil. Een payroller kan bijvoorbeeld niet zomaar een werknemers bij een ander bedrijf tewerkstellen, wat een uitzendbureau wel kan doen. Payrollers werken daardoor veel langer (2.5 jaar) bij een bedrijf dan uitzendkrachten, die vaker switchen.

Er zijn nog veel dingen die nog niet duidelijk zijn bij payrolling, omdat het nog een relatief nieuw fenomeen is. Wie er gaat over vakantie en verlof, extra’s en overuren, dat is nog niet echt duidelijk. Het is ook niet altijd makkelijk, bijvoorbeeld een zzp’er die klussen factureert, maar ook bij een payroller op de loonlijst staat, dat maakt het er niet makkelijker op, wat wel het doel is van payrollen.

Die mensen zijn dus niet bij je in dienst, je houdt ze op een zekere afstand. Je kan dan als werkgever moeilijk verwachten dat een werknemer een sterke band krijgt met je bedrijf. Bovendien moet je een payroller ook betalen, die leeft hier tenslotte van, en je blijft ook nog aansprakelijk voor loonbelasting en premies sociale verzekeringen.

HR Arbeidsplaatsen
Werving en selectie van personeel blijft dus in handen van de werkgever zelf. Daar ligt het belangrijkste verschil tussen payrolling en uitzendbureaus, maar dat is ook de rede dat er altijd personeelsmedewerkers zullen zijn binnen een onderneming, ook als een groot deel van dat werk uitbesteedt aan een payroller. Ambieer je een functie als personeelsmedewerker zijn er echter meer mogelijkheden bij een payroller, die gespecialiseerd is in personeelszaken, terwijl de afdeling bij bedrijven een stuk kleiner is.